Kullanmak istemediğiniz aboneliklerinizi iptal edebileceğinizi biliyor musunuz?

232,508’den fazla kişi abonesepeti kullanıyor.

Hane giderlerini Abonesepeti uygulamasından ücretsiz takip edebilirsin

Kullanmak istemediğiniz aboneliklerinizi iptal edebileceğinizi biliyor musunuz?

232,508’den fazla kişi abonesepeti kullanıyor.

Abonesepeti, ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve Abonesepeti’nin ziyaret edilmesine ve/veya
kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

 1. Taraflar ve Konu

  • İşbu Kullanım Koşulları, ziyaretçi olarak Abonesepeti’ne erişim sağlayan kişilerin tamamı için
   geçerlidir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul
   etmiyorsanız Abonesepeti’ni ziyaret etmeyiniz ve/veya kullanmayınız.
  •  Abonesepeti’un sahibi, “Tekstilkent Koza Plaza B Blok 13. Kat Esenler / İstanbul” yerleşik olan
   Abonesepeti Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Abonesepeti”) adlı şirkettir. Abonesepeti üzerinden sunulan Hizmetler, Abonesepeti tarafından sağlanmaktadır. Abonesepeti Platform’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
  •  Abonesepeti, işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşulları her zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Bu değişiklikler, Platform’da yayımlandığı tarihten itibaren Platform’u ziyaret eden veya kullanan herkes için geçerli olacaktır. İşbu Kullanım Koşulları Kullanıcı’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.
  • İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Platform’dan ve Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin
   hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Platform’da, kullanıma ve sair hususlara ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. Kullanım Koşulları ile Kullanıcı, Platform’da belirtilen her türlü kural, duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmektedir.
 2. Tanımlar

  • Abonesepeti; “Tekstilkent Koza Plaza B Blok 13. Kat Esenler / İstanbul” adresinde mukim, 0 (212)809 00 00 telefon numaralı Abonesepeti Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi’dir.
  • Kullanıcı; Abonesepeti’ne erişen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.
  • Platform; Tüm hakları Abonesepeti’ne ait olan www.abonesepeti.com alan adında ve alt alan adlarında faaliyet gösteren internet sitesi, yazılım ve/veya uygulamadır.
  • Hizmetler; Abonesepeti tarafından sunulan hizmetlerin tamamıdır.
  • Mücbir Sebep; Kullanım Koşulları’nın yürürlüğe girdiği tarihte öngörülmesi mümkün olmayan ve
   Tarafların dahli olmaksızın gelişen ve Tarafların yüklendikleri borç ve sorumlulukları kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar ile altyapı sorunları, telekomünikasyon şebekelerindeki arızalar, elektrik kesintileri, salgın hastalıklar veya beklenmedik hallerin tamamını ifade eder. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Abonesepeti, Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Abonesepeti açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Abonesepeti’un Kullanıcı’nın herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır.
  • Taraflar; Kullanım Koşulları’nın tarafı olan Kullanıcı ve Abonesepeti’ni ifade eder.
 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  • Abonesepeti, aboneliklerini yönetmek isteyen veya abonelik ihtiyacı olan tüketiciler ve aboneliklerini satmak isteyen servis sağlayıcılar için dijital hizmet veren yardımcı bir platformdur. Abonesepeti, abonelik tesis eden kurumlar ile akdettiği hizmet sözleşmesi çerçevesinde, son kullanıcıya hizmetler sunmaktadır. Bu kapsamda Abonesepeti, Platform üzerinden sağladığı Hizmetler bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatını haiz olup Kullanıcı, bu kapsamda Abonesepeti’un Platform’a Kullanıcı ve/veya Abonesepeti dışında üçüncü kişiler tarafından girilmiş içerikler bakımından herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabulve beyan eder.
  • Abonesepeti tarafından sunulan Hizmetler’in değiştirilmesi, bu Hizmetler’e yeni hizmetler eklenmesi, bu Hizmetler’in kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi yalnızca ve sadece Abonesepeti’nin inisiyatifindedir. Abonesepeti, bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde ve dilediği zaman kullanabilir.
  • Abonesepeti, Platform’da her zaman, Kullanıcılar’a herhangi bir öncül bildirimde bulunmaksızın
   iyileştirme çalışmaları veya sair güncellemeler yapabilir. Kullanıcı, yapılacak iyileştirme ve diğer
   değişikliklerin uygulanması için Platform’a erişimin geçici olarak sağlanamayabileceğini kabul eder.
  • Platform’un kullanımından her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Platform’u kullanan Kullanıcı’ya aittir. Abonesepeti, Kullanıcı’nın Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya Kullanım Koşulları ve yürürlükteki mevzuata aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talebe ilişkin olarak, Kullanıcı’nın Kullanım Koşulları’nda veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Abonesepeti’nin uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücuedilecektir.
  •  Platform üzerinden sağlanan Hizmetler’e erişim olanakları, büyük ölçüde ilgili internet servis
   sağlayıcısından verilen hizmetin kalitesine dayanmaktadır. Abonesepeti’nin, internet servis
   sağlayıcılar tarafından verilen hizmete veya bu hizmetin kalitesine ilişkin herhangi bir taahhüdü
   ve/veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda Kullanıcı, Platform’un kusurdan ari olmadığını, Abonesepeti’un aksi için elinden gelen iyi niyetli tüm çabayı sarf etmesine rağmen zaman zaman teknik aksaklıkların ve/veya erişim engellerinin yaşanmasının mümkün olduğunu peşinen kabul eder.
  • Kullanıcı, Platform üzerinden Abonesepeti’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere bağlantı (link) verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür bağlantıların, yöneltildiği internet sitesini veya işletmecisini her ne şekilde olursa olsun desteklemek amacı içermediğini veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu bağlantılar vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Abonesepeti’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda, Platform üzerinden bağlantı (link) verilen herhangi bir içerik, ilgili içeriğin Abonesepeti tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. İlgili içeriklerin Kullanıcı tarafından tercih edilmesi durumunda ilgili Kullanıcı’nın kişisel verilerinin tercih edilen içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerle paylaşılmasının gerekmesi durumunda Kullanıcı ilgili içeriğe ilişkin olarak bilgilendirilip bu konuda ayrıca açık rızası alındıktan sonra kişisel verileri söz konusu içeriği sağlayan taraf ile paylaşılacaktır.
  • Kullanıcı, 18 yaşını doldurduğunu ve Kullanım Koşulları’nı akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.
  •  Kullanıcı, Platform’u ve Hizmetler’i, işbu Kullanım Koşulları ile belirlenmiş kullanım kurallarına
   uygun olarak kullanacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda Kullanıcı, Platform
   gerçekleştireceği tüm işlemlerde Kullanım Koşulları ile Platform’da yayınlanan kural ve koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.
  • Kullanıcı, Hizmetler’den faydalanmak için paylaştığı bilgilerin doğru, güncel ve kendisine ait
   olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Abonesepeti ile paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
 4. Fikri Haklar

  • Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Abonesepeti’a aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu kapsamda Kullanıcı, Abonesepeti’den öncül açık ve yazılı izin almadan, Platform’u ve/veya içeriğini kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türevler yaratmayacağını ya da bunları teşhir etmeyeceğini, ticarete konu etmeyeceğini; aksi halde hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını ve bu taktirde Abonesepeti’nin tüm zararını karşılamakla yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder.
  • Kullanıcılar’ın (i) Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’a ait yazılımların çalışmasını
   veya diğer Kullanıcılar’ın Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek ve/veya diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Platform’a bu sonuçları oluşturacak şekilde orantısız yük bindirmesi, Platform’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Platform’un ve de kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Abonesepeti sunucularına yetkisiz erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
 5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  • Abonesepeti, Platform’a girilmesi, Platform’un ya da Platform’daki bilgilerin ve diğer verilerin
   programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması, Kullanım Koşulları’nın ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Abonesepeti, Kullanım Koşulları’nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı; Platform’a ya da bağlantı (link) verilen sitelere girilmesi, Platform’un kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere, Abonesepeti’u her tür zarar ve talep hakkından ber’i kılmaktadır.
  • Kullanıcı, Abonesepeti’un Platform üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini,
   güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Abonesepeti’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  • Kullanıcı’nın Platform’u kullanması ve Hizmetler’den yararlanması ile ilgili her türlü risk münhasırsan Kullanıcı üzerindedir. Kullanıcı, Hizmetler’i Kullanım Koşulları’nın yürürlük tarihi itibarı ile tarihinde mevcut haliyle, “olduğu gibi” kabul eder. Abonesepeti, Kullanım Koşulları kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Abonesepeti, Kullanıcı’nın tüm taleplerinin karşılanacağı garantisini vermez; ancak, hizmet kalitesini arttırmak, kapsamını genişletmek ya da çeşitlendirmek amacıyla hizmet içeriğinde, özelliklerinde ve/veya modüllerde, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu değişiklikler çevrimiçi (online) olarak yayınlanacak olup yayını tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Kullanıcı’nın, yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek Abonesepeti’den herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur. Kullanıcı, Platform’un kullanımına ilişkin olarak Abonesepeti’den hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, Abonesepeti’un Platform’un ve/veya Hizmetler’in kusursuz olacağına ve/veya Kullanıcı’nın tüm beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir garanti ya da taahhüt vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Abonesepeti, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Hizmetler’in kullanımı Kullanıcılar’ın fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.
 6. Uyuşmazlıkların Çözümü

  • Bu Kullanım Koşulları ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır. Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.